ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


เชิญร่วมการกุศลถวายกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566

 ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 

ตามหนังสือที่ กษ 0901/ว 4008 ลงวันที่  25 กันยายน 2566
     
     เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวาย ผ้ากฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 เพื่อนำไปถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในเสาร์วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นั้น 
 
ในการนี้ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ โดยแจ้งมายัง นางสาววราพร ไชยมา เลขาธิการสมาคมฯ _*โอนเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพย์ 090-959-7692*_ 
 
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com