ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศ นำเสนอ "เห็ดไทย 2565" 
E book เพื่อให้สมาชิก และผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและเลือกเนื้อหาทื่สนใจ
อันจะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้พบเห็น 
โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ 

  • แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนเศษพืชจากชุมชนเมืองเป็นวัสดุเพาะเห็ด
  • การปรับปรุงพันธุ์เห็ด ด้วย CRISPR/CAS9 และ TALENS
  • เบต้ากลูแคนจากเห็ด : คุณค่าต่อสุขภาพ 
  • การกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ที่ปลูกในพื้นที่แปลงต้นแบบ การสร้างสวนป่า สวนเห็ดตับเต่า และเห็ดพื้นเมือง
    ในพื้นที่บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 
 

เสวนาเห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ

 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท)

ขอเชิญร่วมเสวนา ฟรี เห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ

ผ่านทาง Zoom วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

โดยมีวิทยากร

1. หมอบุญโชค ไทยทัตกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)

2.ศ.คร.นิวัตร เสนาะเมือง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค)

ดำเนินรายการโดย

  นายชาญยุทธฺ ภาณุทัต (นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)

ลงทะเบียนวันสุดท้าย 2 พฤษภาคม 2567

 

More...
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช

 ตาม พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการประกาศสรรหาและประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถขอรับแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติ ได้ที่สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ http://www.doa.go.th/pvp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567

More...
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

More...
กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม

ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไอโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี 
ณ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

More...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564

 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 และเลือกตั้งนายกสมาคม

และร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง การผลิต การตลาดเห็ด :เห็ดเป็นอาหารและยา

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 8.00-12.30 น.

ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วิดีโอประชุม www.facebook.com/1592087894/posts/10225458471400669/

More...
อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ.ห้องประชุมกองอำนวนการ อุทยานเทคโนการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ ผศ.ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ 082-309-9294

More...

กฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจการเพาะเห็ด 3 ฉบับ

1.พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

2.ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542

More...
ภาพที่ใช้บรรยายเรื่อง"เห็ดเป็นอาหารและเป็นยา"

ในวันจันทร์ที่28​ มีนาคม​พ.ศ.2565​ ในงานประชุมใหญ่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

More...


หลักการเพาะเห็ดถุงศูนย์ร่วมสวนเห็ดบ้านอรัญญิกicon

 

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025790147 025614673; แฟกซ์ : 025614673 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com