ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศ นำเสนอ "เห็ดไทย 2565" 
E book เพื่อให้สมาชิก และผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและเลือกเนื้อหาทื่สนใจ
อันจะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้พบเห็น 
โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ 

  • แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนเศษพืชจากชุมชนเมืองเป็นวัสดุเพาะเห็ด
  • การปรับปรุงพันธุ์เห็ด ด้วย CRISPR/CAS9 และ TALENS
  • เบต้ากลูแคนจากเห็ด : คุณค่าต่อสุขภาพ 
  • การกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ที่ปลูกในพื้นที่แปลงต้นแบบ การสร้างสวนป่า สวนเห็ดตับเต่า และเห็ดพื้นเมือง
    ในพื้นที่บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 ร่วมฟังเสวนา "แก่นแท้การเพาะเห็ดในยุค AI"

ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ.โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

ในงานพบกับ 

คลีนิคเห็ด  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด  บูธสินค้าจากชาวฟาร์มเห็ด

ลงทะเบียน ONSITE  ถึง 20 มิถุนายน 2567 ราคา 600 บาท  ONLINE 200 บาท

พิเศษ Early Bird ลงทะเบียน ONSITE ก่อน 5 มิถุนายน 2567 เพียง 500 บาท

ลงทะเบียน

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeidE64OM9Q3I4q51WeKmRrAjagHxr6VCUNTOWR2Qho95tLCQ/viewform

More...
เสวนาเห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ

 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท)

ขอเชิญร่วมเสวนา ฟรี เห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ

ผ่านทาง Zoom วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

โดยมีวิทยากร

1. หมอบุญโชค ไทยทัตกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)

2.ศ.คร.นิวัตร เสนาะเมือง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค)

ดำเนินรายการโดย

  นายชาญยุทธฺ ภาณุทัต (นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้แล้วภายในบทความ

More...
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช

 ตาม พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการประกาศสรรหาและประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถขอรับแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติ ได้ที่สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ http://www.doa.go.th/pvp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567

More...
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

More...
กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม

ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไอโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี 
ณ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

More...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564

 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 และเลือกตั้งนายกสมาคม

และร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง การผลิต การตลาดเห็ด :เห็ดเป็นอาหารและยา

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 8.00-12.30 น.

ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วิดีโอประชุม www.facebook.com/1592087894/posts/10225458471400669/

More...

กฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจการเพาะเห็ด 3 ฉบับ

1.พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

2.ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542

More...
ภาพที่ใช้บรรยายเรื่อง"เห็ดเป็นอาหารและเป็นยา"

ในวันจันทร์ที่28​ มีนาคม​พ.ศ.2565​ ในงานประชุมใหญ่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

More...


หลักการเพาะเห็ดถุงศูนย์ร่วมสวนเห็ดบ้านอรัญญิกicon

 

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025790147 025614673; แฟกซ์ : 025614673 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com