ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
dot
bulletฟาร์มเห็ดภาคเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคกลาง
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออก
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคใต้
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการ
dot
ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด
dot


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมฯ เมื่อวันที่10 ธันวาคม 2521 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นความประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวงการเห็ดมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ดให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ โดยการจัดฝึกอบรมและการประชุมสัมนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์และอยู่ในความสนใจ  การส่งเสริมการบริโภคเห็ดชนิดต่าง ๆ โดยการเผยแพร่ตำรับการทำอาหารเห็ดและออกร้านจำหน่ายอาหารเห็ดและผลิตภัณฑ์ในงานต่าง ๆ และทีสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปมากกว่ากันคือ การเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้แก่มวลสมาชิกและวงการเห็ดในการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ข้อคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกในเวทีสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านการตลาดเห็ดอีกด้วย
 

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

More...
ทัศนศึกษาดูงานด้านเห็ด/ประชุมสัญจรภาคตะวันออก(จันทบุรี)

 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562

เพียง 30 ท่าน ท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดปิดรับเมื่อเต็มจำนวน

 ยืนยันและชำระเงินก่อน 3 พฤษภาคม 2562

More...
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ

 "เห็ดเผาะ" เห็ดนรกจริงหรือ

โดย อ.ดร.ธารรัฒน์  แก้วกระจ่าง

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

More...
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

 แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

องค์กรนาซาเตือนชาวโลกล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 ว่า กำลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในปี 2559 ผู้คนกว่าสิบล้านจะหิวโหย 

More...
ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถาม

 ข้อมูลผู้เพาะเห็ด เพื่อที่ทางสมาคมจะได้รีบนำข้อมูลจากการตอบแแบบสอบถามนี้ไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของชาวฟาร์ม

และส่งกลับมาที่ E.mail : Mushthai@hotmail.com ภายใน 30 มิถุนายน 2559 

More...
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่า

อันตรายถึงชีวิต

กินเห็ดป่า

More...

กฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจการเพาะเห็ด 3 ฉบับ

1.พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

2.ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542

More...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ได้รับมาตราฐานบังคับ

 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับฟาร์มที่ผ่านการรับรอง"หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2561

More...


เห็ดพิษ
โปสเคอร์เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทย

รูปโปสเตอร์เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทย

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com