ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

 กำหนดการพิธีสวดอุทิศ.

อันนา อนงค์ จันทร์ศรีกุล

ณ โบสถ์ รร• สันติวิทยา อฺเมือง จ.เชียงราย

ตั้งแต่วันที่13_17 มกราคม พ ศ 2563 เวลา 19:00 นฺ.

วันที่17. หรือ 18. มกราคม พศ 2563 พิธีมิซซาขอบพระคุณ.

เวลา 10:00 น เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร เวลา13:30 น เคลื่อนศพ

ไปป่าศักดิ์สิทธิ์(สุสาน) บ้านนำ้ลัด อ.เมือง จ.เชียงราย.

(วันที่แน่นอน จะกำหนดอีกครั้ง)  

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เสวนาเห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com