ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

 

อบรมการผลิตเห็ด เศรษฐกิจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประำปี 2563

ณ.ห้องประชุมกองอำนวยการอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสำรองที่นั่ง ผศ.ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ

โทรศัพท์ 082-309-9294

 

 Link เวปไซต์ ประชาสัมพันธ์งานวัรเกษตรภาคอีสาน

 ag.kku.ac.th/agfair2020/
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เสวนาเห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com