ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการคุณวุฒิ.pdf

 

 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.doa.go.th/pvp/wp-content/uploads/2023/12/%E0%B8%84%E0%B8%AA-2567.p

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 article
เสวนาเห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com