ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


องครักษ์เพาะเห็ด (พฤทธิพงศ์ ไชยเวช) 90/2 ม.1 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โทร.086-351-5554 , 035-422-403 แฟกซ์ 035-457-086ฟาร์มเห็ดภาคกลาง

ฟาร์มเพาะเห็ดช่างแดง (คุณสมศักดิ์ ชัยเขื่อนขันธ์ ) 8/6 ม.12 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร 084-317-7409
ฟาร์มเห็ดฟาง คุณจรัญ เฉลิมพร16/3 ม.4 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ฟาร์มเห็ดหอมคุณสัมฤทธิ์ มุยเจริญ 210 ม.7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-7939-8375
ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก 3/1 ม.8 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โทร. 0-2889-8740 ถึง 4 ต่อ 106, 0-2441-0369
ฟาร์มเห็ดสังกัปปะการเกษตร (อาจารย์คุณดำริ เติมมี) 23/1 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร.08-1736-5704
ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ 71/2 หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3665-2442
ฟาร์มเห็ดดาวเกษตรพัฒนาเซ็นเตอร์ (โกหย่ง หุ่นภักดี) 36/1 หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2905-4593 ถึง 4 โทรสาร.0-2905-4594
ฟาร์มเชื้อเห็ดฟางบัวทอง-บัวขาว (คุณสมจิตร จันทร์แตน) 21/1 ม.8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 0-2903-6765-6 โทรสาร. 0-2990-6240Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com