ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


ฟาร์มเห็ดชัยสามล (ทนพ.สุวรรณชัย ถามะนัด) 33 ม.6 บ้านคำมะเดื่อ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 08-7761-2789ฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฟาร์มเห็ดซอยเก้า (วรพันธ์ บุญอารีย์) 819 ซ.คุณแม่ ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง (อ.วารินชำราบ) จ.อุบลราชธานี 34190 ( 34190) โทร. 045-288-321 , 08-5767-4707
ฟาร์มเห็ดสุเทพ (วรโชติ สุรวิชัย) 207 ม.2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร 045-523-527 , 08-1593-040
ฟาร์มเห็ดศรีมงคล (คุณสี โสปันหริ) 65 ม.6 บ.สัจจัง ต.หนองบัว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทร.08-1065-1036
ฟาร์มเห็ดคุณโสภารักษ์ ทองดี 210 ม.12 บ.ไก่คำ ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4545-2741
สวนเห็ดตระการ (ร้านพรชัยเกษตรพัฒนา คุณศักดิ์ชัย พลชัย) 72 ม.7 บ.นาคิแลน ต.ขามเตี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทร.0-4529-4028, 08-1997-1836 , 08-5612-3778
สวนเห็ดดอกลำดวน (คุณสุวิชัย วงศ์ษา) 39 ม.9 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทร.0-4569-7255, 08-1321-8604
ฟาร์มเห็ดคุณสมร สี่เหลี่ยม 99 ม.5 บ.สระแก้ว ต.หนองตะคลอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31770 โทร.08-6259-6738
ฟาร์มเห็ดรุจิรา (คุณนิมิตร รอดภัย) 138 ม.10 บ.กลางดง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4382-0960, 08-1871-8517
ฟาร์มเห็ดคุณอนงค์รัก อาจแก้ว 174 ม.1 บ.ห้วยโตก ต.งาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.08-9440-9328
สมรฟาร์มเห็ด 274 ม. บ.อินทรายทอง ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โทร.08-1260-5156
สวนเห็ดหนองหลัก (คุณศักรินทร์ บวรดิเรกลาภ) 79 ม.6 ถ.อุดร-เลย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.0-4220-1061, 08-1954-6804Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com