ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


ดาวน์โหลดไฟล์สัมนาเห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

ไฟล์นำเสนอสัมนา เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต  11 พฤษภาคม 2555

ไฟล์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 http://www.tempf.com/getfile.php?id=1272662&key=4faf605bd7f62  เห็ดฟางเงินล้าน  คุณอัจฉรา พยัพพานนท์ และ คุณสมจิตร์ จันทร์แตน

www.tempf.com/getfile.php   เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

                                                  คุณรัชวรรณ จินดาวัฒน์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน คุณ สมบัติ ห.เพียรเจริญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ดร.สัญชัย  ตันตยาภรณ์

www.tempf.com/getfile.php  เห็ดโคนนอกฤดู  คุณสมชาย  ไทยทัตกุล และ รศ.ดร.ถาวร  วินิจสานันท์

www.tempf.com/getfile.php   เห็ดไต้หวัน  ดร.ชนะ พรหมทอง และ คุณวิษณุ หาญศิริชัย

 

 

 
สื่อประชาสัมพันธ์

โปสเคอร์เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทย
บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (เห็ด)
สรรพคุณทางยาเห็ดหลินจือ
สรรพคุณทางยาเห็ดหอม
สรรพคุณทางยาเห็ดสกุลนางรม
สรรพคุณทางยาเห็ดฟาง
สรรพคุณทางยาเห็ดตีนแรด
สรรพคุณทางยาเห็ดโคนน้อย
สรรพคุณทางยาเห็ดโคนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com