ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
dot
bulletฟาร์มเห็ดภาคเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคกลาง
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออก
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคใต้
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการ
dot
ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด
dot


ดาวน์โหลดไฟล์สัมนาเห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

ไฟล์นำเสนอสัมนา เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต  11 พฤษภาคม 2555

ไฟล์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 http://www.tempf.com/getfile.php?id=1272662&key=4faf605bd7f62  เห็ดฟางเงินล้าน  คุณอัจฉรา พยัพพานนท์ และ คุณสมจิตร์ จันทร์แตน

www.tempf.com/getfile.php   เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

                                                  คุณรัชวรรณ จินดาวัฒน์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน คุณ สมบัติ ห.เพียรเจริญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เห็ดไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ดร.สัญชัย  ตันตยาภรณ์

www.tempf.com/getfile.php  เห็ดโคนนอกฤดู  คุณสมชาย  ไทยทัตกุล และ รศ.ดร.ถาวร  วินิจสานันท์

www.tempf.com/getfile.php   เห็ดไต้หวัน  ดร.ชนะ พรหมทอง และ คุณวิษณุ หาญศิริชัย

 

 

 
เอกสารเผยแพร่

โปสเคอร์เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทย
เอกสารประกอบการสัมนาหัวข้อ"เป้าหมายเห็ดไทย 2560"
เห็ดไทย 2556
บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (เห็ด)
เห็ดพิษ ตอนที่ 3 ถามตอบรอบรู้เรื่องเห็ดพิษ โดย รศ.ดร.อรุณี จันทรสนิท
สรรพคุณทางยาเห็ดหลินจือ
สรรพคุณทางยาเห็ดหอม
สรรพคุณทางยาเห็ดสกุลนางรม
สรรพคุณทางยาเห็ดฟาง
สรรพคุณทางยาเห็ดตีนแรด
สรรพคุณทางยาเห็ดโคนน้อย
สรรพคุณทางยาเห็ดโคน
การผลิตเห็ดภูฏาน
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการเกิดของเห็ดโคน ในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เห็ดเยียวยา โดย เอื้อพันธุ์ Aupan_s@yahoo.com
การวางแผนจัดตั้งฟาร์มเห็ด โดย ดร.สัญชัย ตันตยาภรณ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com