ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


ขอแสดงความยินดีกับผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ได้รับมาตราฐานบังคับ

ดาวน์โหลดรายชื่อ

ฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด.pdf

 ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2561
กิจกรรมของสมาคมและความเคลื่อนไหวในวงการเห็ด

กฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจการเพาะเห็ด 3 ฉบับ
ภาพที่ใช้บรรยายเรื่อง"เห็ดเป็นอาหารและเป็นยา"
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธวัช ทะพิงค์แกCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com