ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
dot
bulletฟาร์มเห็ดภาคเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคกลาง
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออก
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคใต้
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการ
dot
ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด
dot


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560และเสวนาเรือง"เห็ดซุปเปอร์ฟูด"

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุมวัฒนา ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

ค่าลงทะเบียน 800 บาท

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

เชิญร่วมทัศนศึกษา ดูงานตลาดเห็ดกับสมาคม นักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-18.00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

 แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

องค์กรนาซาเตือนชาวโลกล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 ว่า กำลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในปี 2559 ผู้คนกว่าสิบล้านจะหิวโหย 

ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถาม

 ข้อมูลผู้เพาะเห็ด เพื่อที่ทางสมาคมจะได้รีบนำข้อมูลจากการตอบแแบบสอบถามนี้ไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของชาวฟาร์ม

และส่งกลับมาที่ E.mail : Mushthai@hotmail.com ภายใน 30 มิถุนายน 2559 

อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่า

อันตรายถึงชีวิต

กินเห็ดป่า

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com