ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ สมาคมฯร่วมกับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายเรื่องบทบาทของโพรไบโอติกส์ในห่วงโซ่อาหารและชีวิตประจำวัน 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ สมาคมฯร่วมกับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายเรื่องการใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา โดยคุณบุญโชค ไทยทัตกุล เป็นวิทยากร 

 

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช ครบรอบ ๖๓ ปีระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช)การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 ร่วมฟังเสวนา "แก่นแท้การเพาะเห็ดในยุค AI"

ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ.โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

ในงานพบกับ 

คลีนิคเห็ด  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด  บูธสินค้าจากชาวฟาร์มเห็ด

ลงทะเบียน ONSITE  ถึง 20 มิถุนายน 2567 ราคา 600 บาท  ONLINE 200 บาท

พิเศษ Early Bird ลงทะเบียน ONSITE ก่อน 5 มิถุนายน 2567 เพียง 500 บาท

ลงทะเบียน

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeidE64OM9Q3I4q51WeKmRrAjagHxr6VCUNTOWR2Qho95tLCQ/viewform

เสวนาเห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ

 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท)

ขอเชิญร่วมเสวนา ฟรี เห็ดป่ารสชาดดี ที่เสี่ยงต่อเห็ดพิษ

ผ่านทาง Zoom วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

โดยมีวิทยากร

1. หมอบุญโชค ไทยทัตกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)

2.ศ.คร.นิวัตร เสนาะเมือง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค)

ดำเนินรายการโดย

  นายชาญยุทธฺ ภาณุทัต (นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้แล้วภายในบทความ

สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืช

 ตาม พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการประกาศสรรหาและประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถขอรับแบบเสนอชื่อ และแบบประวัติ ได้ที่สำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ http://www.doa.go.th/pvp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

กิจกรรมหารือ เรื่อง ปัญหาหัวเชื้อ และเส้นใยของเห็ดสกุลนางรม

ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไอโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี 
ณ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564

 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 และเลือกตั้งนายกสมาคม

และร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง การผลิต การตลาดเห็ด :เห็ดเป็นอาหารและยา

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 8.00-12.30 น.

ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วิดีโอประชุม www.facebook.com/1592087894/posts/10225458471400669/

อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ.ห้องประชุมกองอำนวนการ อุทยานเทคโนการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ ผศ.ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ 082-309-9294

สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

กราบอาจารย์อนงค์ จันทร์ศรีกุล. ด้วยความเคารพรักยิ่ง.

ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่มีต่อ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เสมอมา.

นับว่า วงการเห็ดไทย ได้สูญเสียบุคคลที่มีความรู้ เป็นอย่างดี ในเรื่อง อนุกรมวิธานเห็ด และรู้จักเห็ดชนิดต่างๆ ของไทย

ด้วยความรัก/อาลัย อาจารย์อนงค์

"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ

 "เห็ดเผาะ" เห็ดนรกจริงหรือ

โดย อ.ดร.ธารรัฒน์  แก้วกระจ่าง

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

 แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

องค์กรนาซาเตือนชาวโลกล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 ว่า กำลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในปี 2559 ผู้คนกว่าสิบล้านจะหิวโหย 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com