ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
dot
bulletฟาร์มเห็ดภาคเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคกลาง
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออก
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคใต้
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการ
dot
ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด
dot


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

เสวนาเห็ดภาคใต้

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเห็ดร่วมเสวนาการเพาะเห็ดในพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.ถึง 15.00 น.

ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

 

 

เสวนาเห็ดภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมเสวนาการเพาะเห็ดในพื้นทีีภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 14.00 น.

ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 14.00 น.

ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรกร จังหวัดเชียงราย

เสวนาเห็ดภาคอีสาน

ขอเชิญร่วมเสวนาการเพาเห็ดในพื้นที่ภาคอีสาน

จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 -14.00 น.

ณ.ห้องประชุมฟาร์มเห็ดตระการ จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-14.00 น.

ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ขอนแก่น

แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

 แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

องค์กรนาซาเตือนชาวโลกล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 ว่า กำลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในปี 2559 ผู้คนกว่าสิบล้านจะหิวโหย 

ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถาม

 ข้อมูลผู้เพาะเห็ด เพื่อที่ทางสมาคมจะได้รีบนำข้อมูลจากการตอบแแบบสอบถามนี้ไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของชาวฟาร์ม

และส่งกลับมาที่ E.mail : Mushthai@hotmail.com ภายใน 30 มิถุนายน 2559 

อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่า

อันตรายถึงชีวิต

กินเห็ดป่า

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com