ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


กิจกรรมของสมาคมและความเคลื่อนไหวในวงการเห็ด


กฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจการเพาะเห็ด 3 ฉบับ

1.พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

2.ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542

ภาพที่ใช้บรรยายเรื่อง"เห็ดเป็นอาหารและเป็นยา"

ในวันจันทร์ที่28​ มีนาคม​พ.ศ.2565​ ในงานประชุมใหญ่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ได้รับมาตราฐานบังคับ

 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับฟาร์มที่ผ่านการรับรอง"หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธวัช ทะพิงค์แก

 ที่ได้รับรางวัล EXCELLENCE IN AGRICALTURAL LEADERSHIP For Education and research ด้วยครับ

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com